Kratka predstavitev avtorja

Simon Lenarčič je bil urednik pri Slovencu (1991-1992) in Republiki (1992-1997), že od osnovnošolskih let pa  - od leta 2000 sicer le še priložnostno - sestavlja križanke in druge uganke (Knjiga križank za sladokusce, 2000). Kot poznavalec leksikonov, enciklopedij in pravopisa je med drugim spravil v red Veliki ugankarski slovar (2000, Mladinska knjiga), velik del Leksikona Sova (2006, Cankarjeva založba) in
Kuharsko enciklopedijo (2009, Modrijan), katere soavtor je postal. V želji po preprečevanju napak v slovenskem pravopisju in slovaropisju je do sedaj izdal Popravopis (2004) in njegovo nadaljevanje Leksikon napak (2006). Njegovi doslej najpomembnejši deli sta leksikona Vse o imenih v Sloveniji (2012, Modrijan) in Imam ime! (2015), vmes pa je izdal knjižico Priljubljena imena (2013) in priročnik Kdaj imam god? (2013, Ognjišče).
 +Neznosna lahkost prepisovanja.html
... je občudovanja vredno delo ... ogledalo [pravopisnim] rešitvam, ki so moteče ... (www.eknjiga.si, do okoli leta 2011)
... je korektiv k Pravopisu 2001 in študijsko gradivo, ki prikazuje, kakšen užitek je lahko sam akt premišljevanja o pravopisju ...  (Bernard Nežmah, Mladina)
... je napisan zelo razumljivo, mestoma tudi nadvse duhovito (G. B., Dnevnik)
... je za sodobno pisno prakso prepotreben  (Tina Verovnik, Delo)
... je knjiga, ki kliče po javnem odkupu!  (Andrej Blatnik, Pogledi)
[toda na ministrstvu ni nikogar, ki bi jo slišal... (pripomba S. L.)]

KRITIKA Osebnosti - Kaj pa čigav je kdo?
KRITIKA Geološkega terminološkega slovarja
je nadaljevanje Popravopisa
opozarja
na napake v zapisu izrazov in imen, na pravopisni babilon, ki vlada v slovenskih leksikonih in slovarjih, na zmedo, nastalo zaradi površnih ali celo povsem zgrešenih opisov
razlaga zakaj je kaj (bilo) narobe ali slabše in zakaj je kaj pravilno ali boljše
predlaga boljše leksikografske in pravopisne rešitve

INFORMACIJE IN NAROČANJE: po e-pošti


- opozarja na (sistemske) napake, vprašljive besede in pomanjkljivosti v novem Slovenskem pravopisu (2001, 2003), SSKJ in starem pravopisu (1962) & pereče pravopisne težave v leksikografiji
- razlaga, zakaj je kaj narobe ali slabše in zakaj je kaj prav ali boljše
- utemeljuje
s številnimi zgledi in primerjavami
- predlaga
številne boljše pravopisne rešitve & pravila, ki jih v Slovenskem pravopisu ni
Druge knjige
(v soavtorstvu)
Simona Lenarčiča
www.popravopis.si            © in izdelava spletne strani Simon Lenarčič, 2010-2023
Popravopis

Natis Leksikona napak je denarno podprlo Ministrstvo za kulturo RS z utemeljitvijo,
da gre za delo, ki na svež način pristopa k tematiki jezika.
predstavitev
izbrana poglavja/odlomki
sorodni članki / iz dodatka k Popravopisu
sorodni članki
predstavitev
izbrana poglavja/odlomki
Leksikon napak & dodatek k Popravopisu
Nova izdaja
knjige
Barbare Lenarčič
o voščilih
s fotografijami
Simona Lenarčiča
Pri nas še nikoli toliko imen v eni knjigi!

Dodatne informacije in naročanje: po e-pošti

Knjižica o imenih, ki jih vsako leto dobi polovica slovenskih novorojencev!

Dodatne informacije in naročanje: po e-pošti

Priročnik, v katerem boste našli

godovnega zavetnika

za vsako ime in

za vsak dan!

Izdajatelj: založba Ognjišče.

Ureditev knjige

Andreja Lenarčiča

Razglašen je bil za kulturni dogodek in avtorski projekt leta 2012!

Dodatne informacije in naročanje: po e-pošti

Izšla je pri založbi Modrijan.

Po stoletjih laži in prevar se ponuja zadnja priložnost za rešitev:

zveza slovenskih dežel!
Dodatne informacije in naročanje: po e-pošti

Dodatne informacije in naročanje: po e-pošti

Simon Lenarčič - Popravopis, Leksikon napak ter druge kritike in knjige

Druge kritike

Prevodi Svetega pisma
> Bliže kot je Božja beseda izvirniku, manj nam je domača
> Beelzebulova senca nad Svetim pismom
 
Napihovanje knjig
> Knjiga 500 romanov: Ko namesto muhe naredijo slona
Seznam nekaterih tem, ki so obravnavane na podstraneh te spletne strani:

Slovenski pravopis 2001 / kritike SP'01 / kritike novega pravopisa / polemike o novem pravopisu / pravopisne polemike / Jože Toporišič: pravopisna polemika z Jožetom Toporišičem / pravopisne novotarije / kateri pravopis je pravi / pravopisna pravila / pridevniki / pridevniške klobase / pridevnik okolijski / velika in mala začetnica / okrajševanje (krajšave) / zemljepisna imena: podomačevanje tujih zemljepisnih imen / Lektoriranje: O lektoriranju / polemike o lektoriranju / napake v leksikonih / napake v slovarjih / napake v atlasih / Leksikon Sova / cenzurirani leksikon / (proti)slovenska (samo)cenzura / umeščanje Slovenije na Balkan / Leksikon Osebnosti: kritika Osebnosti - Kaj pa čigav je kdo? / Leksikon imen (Janez Keber): kritika Leksikona imen / Geološki terminološki slovar: kritika Geološkega terminološkega slovarja / Vsevednik (Drago Bajt): kritika Vsevednika / koledarji & godovi: kritika koledarjev / Etimologija: Etimološki "biseri" / knjiga križank / 500 romanov: Ko namesto muhe naredijo slona / Sveto pismo - prevodi / Standardni prevod Svetega pisma (Slovenski standardni prevod - SSP): kritika Standardnega prevoda Svetega pisma / Jeruzalemska izdaja Svetega pisma (SPJ): kritika Jeruzalemske izdaje Svetega pisma / kritika Svetega pi
sma / Slovenski veliki leksikon / kritika Slovenskega velikega leksikona / Veliki splošni leksikon / kritika Velikega splošnega leksikona / Veliki slovar tujk: kritika Velikega slovarja tujk / tujke / ugankarski slovarji: kritika ugankarskih slovarjev / Veliki ugankarski slovar (Martin Ojsteršek): kritika Velikega ugankarskega slovarja / Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen / Janez Keber: Najlepša imena za novorojenčka / Jože Toporišič - Intervjuji in polemike / Janez Keber: Slovar slovenskih frazemov / Veliki atlas Slovenije - Narobe atlas Slovenije / Dobra kuha / Slovar novejšega besedja slovenskega jezika / slovenščina / Voščilo je najlepše darilo / Knjiga križank za sladokusce / Kdaj imam god? / Zapravljena nebesa pod Triglavom? / Kuharska enciklopedija / Priljubljena imena / Vse o imenih v Sloveniji / Imam ime!.

 

www.popravopis.si

Neznosna lahkost prepisovanja
Veliki atlas Slovenije
Jože Toporišič - Intervjuji in polemike
Krstna imena
Sinonimni slovar slovenskega jezika > Premalo sopomenk, preveč novotarij in napak
Odziv na pisanje v reviji SLS > O slovenskih priimkih enkrat za trikrat, o leksikonu Vse o imenih v Sloveniji pa za nikamor
Kritika novega pravopisnega pravila > Novo Mesto – Nova Pravopisna Diktatura
Dobra kuha

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

Slovar slovenskih frazemov

v knjižici Najlepša imena za novorojenčka

Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen
Napihovanje cen knjig
> Neverjetno se jim zdi verjetno, verjetno pa neverjetno

> Generalka za nov slovar slovenskega knjižnega jezika ni povsem uspela

> Kakšno slovenščino kuhamo?
> Narobe atlas Slovenije
> Toporišičeva najmanj znanstvena knjiga
> V Evropo z domačimi ali s tujimi krstnimi imeni?
> Slovar, ki reče bobu vsaj približno bob, reklom pa le frazemi
> Leksikoni, internet in avtorske pravice
> Slovenski kupci knjig smo kot molzne krave