Napake so prispevali


Našteti so domači in tuji viri ne glede na število napak in pomanjkljivosti, obravnavanih v "Leksikonu" napak (to je zelo različno, od ene same do več sto). Večina navedenih virov je obenem tudi vir popravkov.


Domači viri

Antična imena po slovensko, Modrijan, 1997 [AIPS]
Antika, CZ, 1998
Atlas jezikov, DZS, 1999
Atlas Slovenije, MK in Geodetski zavod Slovenije, 1. izdaja (1986), 2. izdaja (1992), 3. izdaja (1996) in 4. izdaja (2005) [ASvn]
Atlas sveta 2000, MK, 1997 [AS 2000]
Atlas sveta za osnovne šole, MK, 1996 [AOŠ]
Besedišče slovenskega jezika, Založba ZRC, 1998
Cambridgeov podatkovnik, DZS, 1995
Delo (dnevnik)
Dežele in ljudje, MK, 1992-1995 (zbirka)
Dokumenti slovenstva, CZ, 1994
Družboslovje, CZ, 1979
Družinska enciklopedija Guinness, Slovenska knjiga, 1995
Družinska enciklopedija zdravil, DZS, 1996
Družinska enciklopedija živali, DZS, 1996
Družinska zdravstvena enciklopedija, DZS, 1998
Države sveta 1993, DZS, 1993 [DS 1993]
Države sveta 2000, MK, 1999 [DS 2000]
20. stoletje - Zgodovina za 8. razred osnovne šole, DZS, 1993
Enciklopedija Slovenije, MK, 1987-2001 [ES]
Enciklopedija slovenskega jezika, CZ, 1992
Etimološki slovar slovenskega jezika I-IV, 1976-2005
Filozofija, CZ, 1995
Francosko-slovenski slovar, DZS, 1984
Geografija, CZ, 3. izdaja, 1985
Geografija, Učila, 2001
Geografski atlas Slovenije, DZS, 1998
Geografski terminološki slovar, Založba ZRC, 2005
Glasba, CZ, 3. izdaja, 1987
Golf (revija)
Gospoda Golovljovi, CZ, 1988 (roman)
Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem, Didakta, 1995
Ilustrirana enciklopedija živali, MK, 1967-1971
Islam, MK, 1998
Judovstvo, MK, 2001
Kdo je kdo v Bibliji, DZS, 1993 [KJKVB]
Kdo je ustvarjal zgodovino, Delavska enotnost, 1988
KIH (revija)
koledarček Misijonskega središča Slovenije za leto 2006
Krajevni leksikon Slovenije, DZS, 1995 [KrLS]
Kraljična na zrnu graha, A. G. Market, 2005 (risanka)
Leksikon Cankarjeve založbe, CZ, 1. izdaja (1973, 1984) [LCZ'1], 2. izdaja (1988) [LCZ'2] in 3. izdaja (1994, 2000) [LCZ'3]
Leksikon imen, Mohorjeva družba, 2. izdaja, 1996
Leksikon mitologije, DZS, 1997 [LM]
Leksikon politike, Obzorja, 1995
Leksikon rastlinskih bogastev, TZS, 1993 [LRB]
Leto svetnikov, Mohorjeva družba, 1. izdaja (1968-1973) in 2. izdaja (1999-2000)
Ljudstva sveta, MK, 1979-1980 (zbirka) [LS]
Mala splošna enciklopedija, DZS, 1973-1975 [MSE]
Mali leksikon botanike, TZS, 1998
Mali leksikon geologije, TZS, 1995
Mali leksikon zoologije, TZS, 2001
marijanski koledar za leto 2005, Salve, 2004
Medicina, CZ, 1983
Mednarodne organizacije, DZS, 1994
Najlepša imena za novorojenčka, Info press, 2004
Naše drevesne vrste, Slovenska matica, 1999
Oxfordova enciklopedija astronomije, DZS, 1999
Oxfordova enciklopedija izumov in tehnologij, DZS, 1997
Oxfordova enciklopedija nežive narave, DZS, 1995
Oxfordova enciklopedija zgodovine I-II, DZS, 1993
Oxfordova enciklopedija žive narave, DZS, 1995
Planinski terminološki slovar, Založba ZRC, 2002
Poučni slovar, Umetniška propaganda, 1931-1933
Pravljice (zbirka Andersenovih pravljic), MK, 2005
Prestopiti prag upanja (razmišljanja papeža Janeza Pavla II.), MK, 1994
Priročni slovar tujk, CZ, 2005
Psi, MK, 2002
Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku, Geodetska uprava RS, 2001 [STZIS]
Slikovni slovar Zemlje, MK, 1995
Slovar grške in rimske mitologije, MK, 1995 [SGRM]
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1995 [SSKJ]
Slovar tujk, CZ, 10. izdaja, 1991 [ST'68]
slovarji.com (spletni ugankarski slovar)
Slovenija - Pokrajine in ljudje, MK, 1998
Slovenija - turistični atlas, MK, 2002
Slovenija - turistični vodnik, MK, 1995
Slovenska slovnica, Obzorja, 3. izdaja, 1991, in 4. izdaja, 2000
Slovenski etimološki slovar, 1. izdaja (MK, 1997) in 2. izdaja (Modrijan, 2003)
Slovenski etnološki leksikon, MK, 2004
Slovenski kdo je kdo, Nova revija, 1999
Slovenski literarni junaki, MK, 2002
Slovenski medicinski e-slovar, Medicinska fakulteta in Lek, 2004 (CD)
Slovenski pravopis, 1962 [SP'62]
Slovenski pravopis, 1. natis (izdaja), 2001 [SP'01], 2. natis (izdaja), 2003, in e-izdaja, 2003 (CD)
Slovenski veliki leksikon, MK, 2003-2005 [SloVL]
Slovensko-angleški slovar, DZS, 1997
Slovensko-španski slovar, DZS, 1979 in 2005
Sto slovenskih vrhov, Prešernova družba, 1991
Svetniki in godovni zavetniki za vsak dan v letu, MK, 1995
Svetniki v slovenskem imenoslovju, Mladika, 1993
Svetovna književnost, CZ, 1984 [SvKCZ]
Svetovni biografski leksikon, Mihelač, 1994 [SvBLM]
Štiričrkovni ugankarski slovar, Domenek, 1998
Tekstilni leksikon, Paralele, 1989
Ugankarski izziv (revija)
Ugankarski slovar, 1. izdaja (NT&RC,1988) in 2. izdaja (Ara, 1992)
Umetnost stavbarstva, MK, 1999
Varuh mlade rži, MK, 1990 (roman)
Velika ilustrirana enciklopedija, MK, 1982-1984
Veliki angleško-slovenski slovar, DZS, 1997
Veliki [družinski] atlas sveta, DZS, 1. izdaja (1992) in 2. izdaja (1996) [VDA]
Veliki italijansko-slovenski slovar, DZS, 1997
Veliki nemško-slovenski slovar, DZS, 2001
Veliki skladatelji, DZS, 1995
Veliki slovar tujk, CZ, 2002 [VST]
Veliki splošni leksikon, DZS, 1997-1998 [VSL], in e-izdaja, 2005 (CD) [e-VSL]
Veliki svetovni biografski leksikon, MK, 2002
Veliki ugankarski priročnik, Modita, 2004
Veliki ugankarski slovar, MK, 1993 in 2000, ter e-izdaja, 2002 (CD)
Veliki vinski leksikon, MK, 2004
Vse o cvetju, MK, 1981
Vsevednik, TZS, 2. izdaja (1996) in 4. izdaja (2005)
Vsi slovenski gradovi, DZS, 1997
Wikipedija (slovenska različica spletne enciklopedije)
Zgodovina, Učila, 2003
Zgodovina krščanstva, Ognjišče in DZS, 1992
Zgodovina slikarske, kiparske in arhitekturne umetnosti, Modrijan, 1998
Zgodovinski atlas sveta od prazgodovine do danes, MK, 1994
Zgubljene iluzije, CZ, 1966 (roman)
Zrno od frmntona, DZS, 2004 (roman)
Živali, Učila, 2002
Živalstvo, CZ, 1997
Živalstvo Slovenije, TZS, 2003.


Tuji viri

ADAC Autoatlas 2003/2004 in 2005/2006
Bolšaja Sovetskaja enciklopedija, 1970-1977 (CD) [BSE]
Bonniers Compact Lexikon, Bonnier Lexikon AB, 1995
Brockhaus Enzyklopädie digital 2002 (CD) [BrEnz]
Brockhaus Kleines Konversations-Lexikon, 1906 (CD) [BrKKL]
Canadian Encyclopedia (spletna enciklopedija)
Co je co (spletna enciklopedija)
Concise Oxford Dictionary of Music, 1996
Dictionary of American Family Names, Oxford University Press, 2003
Dictionnaire Hachette encyclopédique, 2001 (za leto 2002) (CD) [Hachette]
Duden - Das Fremdwörter-buch, 2003 (CD)
Enciclopedia Universal Micronet 2002 in 2004 (CD) [EUM]
Enciclopedia Zanichelli, 2003 (za leto 2004) [Zanichelli]
Encyclopaedia Britannica, 1. izdaja (1768-1771), izdaja 1965 ter e-izdaje '98, 2002 in 2006 (CD) [EB]
Encyclopedia of North American Indians, Houghton Mifflin Company, 1996
Grosse Bertelsmann Lexikon 2002 [Das] (CD) [GBL]
Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi Liber, 2002
Hutchinson Encyclopedia [The], Helicon Publishing, 1996 (za leto 1997)
Larousse Dictionary of Writers, 1994
Larousse - Dictionnaire encyclopédique en 1 volume, 1986
Leksikon Minerva, Minerva nakladna knjižara, 1936
Merriam-Webster's Biographical Dictionary, 1995 [MWBioD]
Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 10. izdaja (1995) in 11. izdaja (2003) [MW]
Merriam-Webster's Geo-graphical Dictionary, 3. izdaja (1997) [MWGeoD]
Meyers grosses Personenlexikon, Bibliographisches Institut, 1968 [MyGP]
Meyers grosses Taschenlexikon, Biblio-graphisches Institut
F. A. Brockhaus, 1998
Meyers Hand-Lexikon, Verlag des Bibliographischen Instituts, 1878
Microsoft Encarta 2002, 2004 in 2005 (CD) [Encarta]
Multimedialna Encyklopedia Powszechna 2000, 2001, 2002, 2003 in 2004, Onet.pl SA (CD) [MEP]
Muzička enciklopedija, JLZ, 2. izdaja (1971-1977)
Norton/Grove Concise Encyclopedia of Music, 1994
Nouveau petit Larousse illustre, 1927
Opća enciklopedija JLZ, 3. izdaja (1977-1982) [OE JLZ]
Petit Larousse 2002, 2004 (CD)
Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa, 2001
Wahrig Fremd-wörterlexikon (na CD-ju Das Grosse Bertelsmann Lexikon 2002)
Webster's Third New International Dictionary, Unabridged, 1961 (CD)
Wikipedia (bosanska različica)
Wordsworth Dictionary of Drink [The], 1996
World Factbook 2001 in 2004, CIA
Złota encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2002 (CD).


Opomba

Mnogi izmed naštetih virov so napake prispevali tudi za Popravopis (z dodatkom vred). Samo za Popravopis in/ali dodatek k Popravopisu pa so napake prispevali mdr.:

Amebisov besedni zaklad, Amebis, 2002 (CD)
Biologija, Učila, 2002
Indijanci, CZ, 1974
Kdo je kdo v antiki, Modrijan, 2004
Kemija, Učila, 2004
Najlepše antične pripovedke, MK, 2005
Najlepši slovenski miti in legende, MK, 2004
Obdobja 22 (zbornik), Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik ..., 2004
Odčitki, Obzorja, 2001
Ohranjeni zakladi človeštva, DZS, 1997
Otroci polnoči, Delo, 2004 (roman)
Pravopisje na Slovenskem, Založba ZRC, 2004
Sodobnost (revija)
101 slovenska prepoznavnost, MK, 2004
Sto znamenitih rastlin na Slovenskem, Prešernova druž-ba, 1990
Sveto pismo - Slovenski standardni prevod, 1998 (na CD-ju Beseda 98)
Svetopisemski vodnik, Ognjišče, 1984.
© Simon Lenarčič, 2010
Leksikon napak - predstavitev (3)