Pablo Software Solutions

Vsebina dodatka k Popravopisu


K posameznim točkam in poglavjem
Čeri       5
- Morje čeri v slovenskem pravopisnem morju       5
- Čeri v Slovarju slovenskega knjižnega jezika     43
Aktualna pravopisna problematika     45
- Podomačevanje imen iz nelatiničnih pisav     45
- Križi in težave z imeni ljudstev     51
...
- Časopisi in reklame - valilnice napak     56

Errata     58

Nova poglavja
- "Ospoljenje" kratic in bralna omejenost     59
- Nonoti so že vedeli ...     61
- Od remaka k rimejku, od Kana h Kejnu?     63
- Slabo "upraviljeni" svojilni pridevniki     64
- Kdaj je kdo Južni in kdaj Južno..., kdaj je kaj Vzhodno in kdaj vzhodno     69
- S poplavo "nebesed" in "Neimen" nastaja "neslovenščina"     72
- Hičkokovske izpeljanke     76
- Izboljšava poskusnih pravil za podomačevanje imen ljudstev     79

Popravopisni članki in odzivi
Prevod romana Otroci polnoči pod popravopisnim drobnogledom     82
Lektoriranje zaradi lektoriranja (in "Svetega pravopisa")     89
Dozdevanja in podtikanja uredništva Sodobnosti   103
Naj "pojemo" tudi po napačnih pravopisnih notah?   113
Še o pisanju občnih in lastnih imen   119
Sino- in japonološko zapisovanje imen   121
Pravopisno "povišanje" kranjskih Janezov   122
K oceni Popravopisa   123
Pravopis za zemljepisce   125
- Še eno v vrsti temeljnih zemljepisnih del   126
- Dvorezna (ne)usklajenost z SP'01   127
- Do ustaljenega izrazja z novotami?   128
- Nobena stroka ni otok zase   129
Produktivna je lahko le sprejeta kritika   129
- Izraz podomačen, pravi pomen pa zgrešen?   131
- Z nadnaravnimi sposobnostmi do navzdolnjika in navzgornjika   131
- Naglavna ali glavna uš?   132

© Simon Lenarčič, 2010
dodatek k Popravopisu - predstavitev