Simon Lenarčič

Dva naslova, trije slovarji = pet knjig, množica napak
(nekoliko dopolnjen odlomek iz kritike ugankarskih slovarjev, objavljene v Leksikonu napak)

Legenda: ?? = vprašljivo ali nepotrebno; * = napaka.Mladinska knjiga, izdajateljica Velikega ugankarskega slovarja (VUS 2000), je imela to srečo, da me je tedanji glavni urednik založbe še pred izidom angažiral za pregled in popravke geselskih besed in lastnih imen v predlogi za slovar. V njej je bilo toliko napak, da bi se nepopravljen slovar kaj lahko primerjal s 1. izdajo Ugankarskega slovarja (NT&RC, 1988), katere "kvaliteto" zgovorno ilustrirajo napake v zapisu geselskih besed na naključno odprti strani 14: alethela* namesto aletheia, Aliaden* namesto Almaden, Alkmenoidi* namesto Alkmeonidi. Druga izdaja Ugankarskega slovarja (Ara, 1992) je sicer bila pregledana, a očitno bolj slabo (vsaj za izkušenega ugankarja, ki ima za seboj stotine in stotine ur brskanja po atlasih in leksikonih), kajti od naštetih treh kar preveč očitnih napak sta v njej ostali* dve (prva in tretja).

No, po zaslugi več tisoč mojih popravkov
1 je v VUS 2000 zdaj opazno manj napak, zaradi mnogih še nepopravljenih napak v opisih (ter nekaj spregledanih napak in narobe vtipkanih popravkov v geselskih besedah) pa ni nič kaj primeren za izobraževanje*. Izobraževalna vloga mu je namreč namenjena v uvodu izdaje iz leta 2000, v katerem se je avtorju slovarja zapisalo(?) tudi to, da je sam* popravil napake iz prve verzije slovarja, ki je, prav tako pri Mladinski knjigi, izšla leta 1993.
Kako zelo "zanemarljiv" je bil moj prispevek pri popravljanju teh napak, je razvidno iz seznama nekaterih napačno napisanih geselskih besed, ki se začenjajo s črko »a« in jim je bila po večletnem zorenju v prvem Velikem ugankarskem slovarju (1993)
2 namenjena tudi objava v VUS 2000: abolija* namesto aholija (»zmanjšano izločanje žolča v črevo«), Ajatka* poleg Vjatka (»reka v Rusiji«), Alata* namesto Galata (»carigrajska četrt«), Alatuela* namesto Alajuela (»mesto v Kostariki«), andrit* namesto mandrit (»pravoslavni menih«), Auguin* namesto Gauguin (»francoski slikar«).

Naštete - in premnoge druge - napake so bile v prvem VUS (1993) natisnjene kljub kopici sodelavcev: v kolofonu so navedeni urednik, strokovni recenzent (tj. Drago Bajt, ki se je po izidu distanciral od slovarja in ga označil za »povsem banalno in ničvredno knjigo«!
2), prirediteljica besedila, strokovnjakinja za pravopis ter šest lektorjev in korektorjev! V VUS 2000, ki sem ga pregledal in popravil sam, takšnih napak, kot rečeno, ni (kolikor mi je znano, ga ni pokritiziral niti Drago Bajt), založba Mladinska knjiga pa se mi je za zgledno opravljeno delo "zahvalila" tako, da je v elektronski izdaji Velikega ugankarskega slovarja (2002) na vizitko, ki nadomešča kolofon, namesto* mojega imena napisala imena ljudi, ki z vsebino slovarja (tj. s knjižno izdajo) niso imeli nobenega opravka! Za nameček je bilo moje ime izbrisano* tudi izpod v elektronski izdaji objavljenih uvodnih pojasnil, ki sem jih napisal za knjižno izdajo.
Opombi

1 Samo izločil sem več kot 3000 napačnih, podvojenih ali kako drugače oporečnih gesel, pa tudi nekatere od tistih, ki jih razsoden ugankar ne bo nikdar uvrstil v križanko (npr. geslo Oganj??, ki izvira iz "srbske" Male splošne enciklopedije DZS in pomeni »društvo za upepeljevanje mrličev, ustanovljeno 1904 v Beogradu«). Zato se je tudi zgodilo, da VUS 2000 nima predvidenih, oglaševanih* in na naslovnici knjižne izdaje obljubljenih* 90.000 gesel, ampak le 89.660. Ta drobna laž (le zakaj na naslovnici ne piše »blizu 90.000 gesel«?) se je razkrila šele ob izidu elektronske izdaje VUS (2002), kjer se uporabniku avtomatično izpiše število vseh gesel v zbirki.

2 "Kvaliteto" prvega Velikega ugankarskega slovarja (1993) je poznavalec ugankarstva in leksikografije Drago Bajt v svoji knjigi Odčitki opisal z besedami:
- »knjižn[a] polomij[a], ki je svoj čas prinesla založbi kar nekaj denarja (neumnih kupcev je zmeraj dovolj)«
- »skrpucalo, ki so ga vsenavzkriž kritizirali«
- »povsem banaln[a] in ničvredn[a] knjig[a]«!
© Simon Lenarčič, 2010
Popravopis in Leksikon napak - razno (13)