Simon Lenarčič


Polemike o lektoriranju


Na naslednjih straneh objavljam proteste in polemične razprave, s katerimi sem se v letih 2005 in 2009 zoperstavil neupravičenim lektorskim posegom v moja besedila. Pri nas namreč kljub ustavno zagotovljeni svobodi izražanja praktično nikomur ni omogočeno oziroma dovoljeno objaviti - v časopisih, revijah, pri založbi - kakršnegakoli besedila, ne da bi vanj posegla kaka lektorica (oziroma lektor). Pri tem to, ali je pisec pismen ali polpismen, ne igra nobene vloge. Celo nasprotno: pismenim piscem se godi še slabše, saj, če sodim po svojih izkušnjah, lektorice zato, da upravičijo svoj obstoj, po njihovih besedilih šarijo tako dolgo in temeljito, da na koncu morda res izbrskajo kako komaj opazno napakico, ob tem pa zanesljivo uničijo pomen enega ali celo več stavkov in besedilo "oplemenitijo" z nepotrebnimi dodatki in jezikovnimi "izboljšavami". Da bi tako spremenjeno besedilo pred objavo pokazale avtorju, pa lektoricam, s katerimi sem imel opravka v obravnavanih primerih, ni padlo niti na kraj pameti.

Najhuje pri vsem tem je, da je vsakršno protestiranje jalovo in celo kontraproduktivno: v najboljšem primeru namreč spravi urednika v slabo voljo, v najslabšem pa ima za posledico celo prekinitev sodelovanja!


Seznam protestov in polemičnih razprav o lektoriranju

Bo kdo ustavil in popravil lektorski aparat?

Glas(k)u iz lektorskega aparata

Delov lektorski aparat pa še kar po starem

Lektoriranje zaradi lektoriranja (in "Svetega pravopisa")

Dozdevanja in podtikanja uredništva Sodobnosti

Kolumnist Flisar piše eno, urednik Flisar dela drugo
 
 
© Simon Lenarčič, 2010