Kazalo izbranih odlomkov iz Popravopisa in/ali Leksikona napak


Pojedenost esperantskosti, esperantskost pojedenosti (odlomek iz Popravopisa)

Pravopisno 'povišanje' kranjskih Janezov (iz dodatka k Popravopisu)

Je Grenoblečan bolj slovensko kot Grenobelčan? (odlomek iz Popravopisa)

Podomačevanje kitajskih imen (odlomek iz Popravopisa, del poglavja Kitajska imena)

Še o pisanju občnih in lastnih imen (iz dodatka k Popravopisu - dva odziva na pisanje strokovnjakov v Delovih Književnih listih)

Angleško zveneča slovenska imena indijanskih ljudstev (odlomek iz Popravopisa)

Slovenski atlas z indeksom za Italijane, Avstrijce in Madžare (odlomek iz Leksikona napak)

Umeščanje Slovenije na Balkan (odlomek iz Leksikona napak)

Težavno preštevanje ljudstev (odlomek iz Leksikona napak)

Slovar tujk opisuje tujke s tujkami (odlomek iz kritike Velikega slovarja tujk, objavljene v Leksikonu napak)

Spreminjanje uveljavljenih podomačitev zaradi lepšega? (odlomek iz kritike Slovenskega velikega leksikona, objavljene v Leksikonu napak)

Konzervirane napake (odlomek iz kritike elektronske izdaje Velikega splošnega leksikona DZS, objavljene v Leksikonu napak)

Dva naslova, trije slovarji = pet knjig, množica napak (odlomek iz kritike
ugankarskih slovarjev, objavljene v Leksikonu napak)
© Simon Lenarčič, 2010
Popravopis in Leksikon napak - razno