Vsebina Leksikona napak


Aktualna leksikografska problematika


Leksikografski babilon

1) Premalo in preveč različnih poimenovanj (ter opisov)     23
- Isti strokovnjak, različna poimenovanja     23
- Pretiravanje v eno, drugo in tretjo smer     24
- Vedno nove "podomačene" in "izvirne" oblike      26
- Škržadi z oljčnim oljem ali škržati z olivnim oljem?      28
- Ena bolezen, štiri imena?      29
- Nekateri naslovi niso za nekatere nikdar dovolj dobri      30
- Kateri opis je pravilen?      32
- Mitološko-legendarna mešanica      37
- Dodo, ki naj ne bi bil dodo      38

2) Zavajajoče številke     39
- Težavno preštevanje ljudstev      40
- Nezanesljive letnice      41

3a) Ko hrib postane gora in gora hrib     43
- Pomanjkljive in zavajajoče definicije     44
- Zmeda ne pozna meja     46
- Kako napraviti več reda v leksikonih?     48
3b) Sta pojma gorovje in gorstvo dvojčka ali le sorodnika?     49
- Nerazumljiva planinska terminologija     49
- Zmešnjava tudi v novem pravopisu     51
- V treh letih od dela gorovja do velegorja     53
3c) Kaj je visokogorje?     54
3č) So nagorja višavja, planote, gorovja, pogorja ali hribovja?     56
3d) Težave niso le z gorami in gorovji     58

4) Duel med duetom in duom     59

5a) Prigode Akiba, Jožefa in "Bena"     61
5b) Prigode Jezusa in Siraha     63

6) Skrivnostno izmišljeno in še skrivnostnejše pravo ime     65

7) Znani priimki, neznana krstna imena     66

8) V časopisih vsak dan prav, v leksikonih vsakokrat napak     67


Slovenija in svet na "secirni" mizi geografov

1) Leksikoni in nikoli dokonč(a)ne regionalizacije Slovenije     69

2) Domače geografske in kartografske cvetke     72
2a) V Atlasu Slovenije napak noče in noče zmanjkati     73
- Kako je z zemljevida izginilo ime Timava     74
- Resni in manj resni popravki     74
- Ob Trnavi Trnovšek, ob Najevski lipi Najovnik?     75
- Prestavljena cerkev, "nevidne" hiše     76
- Namesto napačnega "popravili" pravilno ime     77
- Platnice kot ogledalo atlasa     77

3) Pingpong in akrobacije z imeni tujih krajev in dežel     78
3a) Katera različica je prava?     78
3b) Ali lahko slap enkrat imenujemo slap in drugikrat slapovi?     86
3c) Coast Ranges: vsakih nekaj let novo ime in drugačen opis     88
3č) Ali Salomonovo otočje res ni isto kot Salomonovi otoki?     94
3d) Z balastom preobtežena slovenska zemljepisna imena     95
3e) Ponesrečene podomačitve v atlasu sveta DZS     97
3f) Je ednina boljši nadomestek za dvojino kot množina?     99
3g) Karpatsko-beskidski labirint   100

4) Ko strokovnjaki preveč ali prehitro ubogajo politike   101
- Perzija in Iran   102
- Kambodža in Kampučija   103
- Burma in Mjanmar    104
- Jakutija in Saha   105
- Nova Fundlandija ter Nova Fundlandija in Labrador   106
- Cejlon in Šri Lanka   107
- Kitajska zemljepisna imena   107
- Jonski otoki   107
- Pietermaritzburg in Ulundi   109

5) Geografija je prava loterija   110
5a) Nezanesljive številke povsod - na kopnem in v morju   111
- Gore "rastejo" in se "nižajo", oceani pa se "krčijo" in "množijo"   111
- Točen podatek o površini otoka ali puščave? Nič težjega!   114
5b) Zapleteno preštevanje otokov in celin   116
5c) Reka s preveč imeni   118
5č) Najvišji vrh Italije je ...?   119
5d) Na ledu rado zdrsne - še posebej leksikonom   121
- Kjer se prepirata vrhova dva, podnebje zadnjo besedo ima   121
- Dve imeni, pet višin   121
- Kako velik je največji severnoameriški ledenik?   122
5e) Reka, ki se izliva neznano kam   123
5f) Izmišljeni dolžinski rekordi   125
- Preskakujoča Amazonka   125
- Reka, ki je postala pritok same sebe   126
- Zlepljeni severnoameriški prvak Misisipi   126
- Še nekaj zemljepisnih matematičnih ocvirkov   128
5g) Prebivalcev kolikor hočeš   129
5h) Krivi so razni "grafi", ne leksikoni   130

6) Atlas temne prihodnosti   131
- Neenotno »enotno« merilo   131
- Napak napisana znana in neznana imena   131
- Svetovljanskost na račun slovenskosti   135

7) Temna prihodnost je pravzaprav že tu   137
- Slovenski atlas z indeksom za Italijane, Avstrijce in Madžare   137
- Nove in stare napake na zemljevidih in v indeksu ...   138
- ... za povrhu pa še ponatis napačne slike   139

8) Slovenija je nemškim kartografom španska vas   140


Križi in težave z opisi ljudstev

1) (Ne)razlikovanje med plemeni, ljudstvi in narodi   142
1a) Kaj je ljudstvo in kaj pleme?   143
- Črnska plemena so v leksikonih že postala ljudstva ...   143
- ... indijanska pa še ne (povsod)   144
- Razlike v opisih zgodovinskih ljudstev   145
- Še nekaj plemensko-ljudskih cvetk   146
1b) Kaj je ljudstvo in kaj narod?   147
- Nelogične razlike v opisih primerljivih narodov in ljudstev   147
- Edini kmetje v Evropi   150
1c) Narodno-ljudsko-prebivalski kompromis(i)   151
1č) Skrivalnice z etnično sestavo   154

2) Slabšalna in "slabšalna" poimenovanja   156

3) Pomešani opisi in podomačitve   157


Križi in težave z narodno in državno pripadnostjo

1) Usoda narodnosti, vržene v ameriški talilni lonec   161
- S smiselnimi merili do več reda   162

2) Drugačni lonci, podobna godlja   164
- Britanski lonec   164
- Nemško-avstrijski lonec   166
- Španski lonec   169
- Nizozemsko-belgijsko-francoski lonec   170
- Več kot je narodov, pomembnejša je narodnost   171


Sekte, ki so nauki, in Cerkve, ki ne obstajajo

1) Sektam dali imena naukov in gibanj   172

2) Cerkve, ki ne obstajajo, in sopomenke, ki zavajajo   174
- Evangeličanska cerkev   174
- Binkoštna cerkev   176
- Pravoslavna cerkev   177
- Grškokatoliška cerkev   177

3) So frančiškani red ali trije redovi ali oboje hkrati?   178


Tujost slovenskih leksikografskih del

1) Ujetniki tujosti   183
2) »Saga o Olaf«   188
3) Pretirano tujkarjenje   189
4) Pogrešani Slovenci   191


(Proti)slovenska (samo)cenzura

1) Sistematično zanikovanje slovenstva naših prednikov   193

2) Popravljanje zgodovine v leksikonih in enciklopedijah   197
- Karantanija v MSE in OE JLZ vs. Karantanija v ES in VSL   197
- Kocelj v MSE vs. Kocelj v ES in VSL   198
- Omembe panonskih Slovencev v MSE vs. omembe v ES in VSL   198
- Opisi gesel v prvih zvezkih ES vs. opisi gesel v poznejših zvezkih ES   199

3) Svetle izjeme iz obdobja po osamosvojitvi   199

4) "Tehtnost" in "utemeljenost" znanstvenega zgodovinopisja   200
- Kako je »izmišljeni« karantanski knez Domicijan postal zgodovinska oseba   200
- Smo si Slovenci res »nacionalno prilastili« Gallusa, Pregla in Puha?   200


Ameriški in britanski leksikografi o nas

1) ... podobno kot mi o sebi   202

2) Umeščanje Slovenije na Balkan   203

3) Slovenski glas seže le do Otoka, drugi sežejo tudi čez lužo   205
- Premakljive in nepremakljive leksikografske gore   207

4) Pišmevuhovski odnos do Slovencev in Slovenije   209
- ... v leksikonih in enciklopedijah   209
- ... na internetu   210Čeri, na katerih so nasedli naši slovarji, leksikoni,
podatkovnika in koledarji


Tuj Veliki slovar tujk

1) Zakaj bi bile črke dobro vidne, če so lahko slabo?   213
- Tisk   213
- Delitev na gesla in podgesla   213
- Vezava   214

2) Slovar tujk opisuje tujke s tujkami   214

3) Pozabljene slovenske sopomenke   216

4a) Slovar tujk uvaja tuje tujke   216
- Kaj sploh so tujke in kako jih izbirati?   219
4b) Sodijo izposojenke tudi v slovar tujk?   220
4c) Jezikovne smeti   222

5) Le prepisovati ali tudi podomačevati, popravljati, usklajevati?   223
- Iz ene tujke dve ali celo tri   223
- Neupravičeno vračanje h koreninam   224
- Podomačevalska skrpucala   224
- Novote, nekritično prepisane iz SP'01   225

6a) Množica sodelavcev, korektorja pa nobenega   227
6b) Napake vseh vrst in teže   228

7) Kakršen slovarski del, takšen tudi dodatek   231

8) Brez očitnih napak očitno ne gre   231

9) Zakaj kritika Velikega slovarja tujk?   232
Kakršen veliki, takšen priročni   234
- Neupravičena samohvala   234
- Dvorezno »mehansko« izločanje gesel   235
- Ponatisnjene javno razkrite napake   235


Večni Slovar tujk

- Tri desetletja ponatiskovanja   237
- Zastarel, a še zmerom potreben   237


Slovenski Slovenski veliki leksikon?

1) Izbor in razvrstitev gesel   239
1a) Nepotrebne slengovske, strokovne in zastarele tujke   239
1b) Neznane in malo znane osebnosti   245
1c) Težave s priimki, pristavki, vzdevki in podobnim   246

2) Škodljivo "okraševanje" in okrajševanje besed   247
2a) Slovenska naglasna znamenja na tujih besedah   247
2b) Preveč okrajšane okrajšave in opisi   248

3) Izgovorna ter podomačitvena čudesa in nedoslednosti   250
3a) Danes nov izgovor, jutri nov zapis?   250
3b) Spreminjanje uveljavljenih podomačitev zaradi lepšega?   252
3c) Podomačitve enkrat tako, drugič drugače   254
3č) Nove podomačitve kitajskih in japonskih imen in izrazov   257
- Kitajska imena in izrazi   257
- Japonska imena in izrazi   258
3d) Vsakih nekaj let nova antična imena - do kdaj?   259
3e) Novogrški "novorek"   260

4) Šepavo prikazovanje s stališča Slovencev   261
4a) Tuja miselnost namesto slovenske   262
4b) Kljukica in haček namesto strešice   264

5) Leksikon je od založbe, ne od Slovencev   267


Leksikon popravljen, napake zabeljene

1) Spremembe na boljše   268

2) Spremembe na slabše   269
- Domače ven, tuje noter    269
- Nepotrebne nove in zabeljene stare napake    272
- Konzervirane napake    275
- Kdaj leksikon po meri uporabnikov?    276

Še (zadnjič) o zabeljenih napakah   277/8


Niti Vsevednik ni vseveden

- »Drobne« napake in »nenatančno« napisana imena   279
- Dobra stran Vsevednikovih napak   281


Napak poln Cambridgeov podatkovnik

- Seznam nekaterih narobe napisanih in narobe podomačenih imen   282


Veliki vinski leksikon z "malimi" opisi

1) Primerjava med »velikim« in »malim«   285

2) Večji leksikon, krajši opisi?    286

3) Očitne napake spregledane, pravopisne novotarije ne   287
- Tri »največje« vinske kleti v Sloveniji    289

4) Bodo o slovenskih vinarjih pisali tuji vinski leksikoni?    289

5) Nekaj skromnosti pri naslavljanju leksikonov ne bi škodovalo   290

Odziv na odziv na kritiko Velikega vinskega leksikona   291


Slovensko-angleški in drugi dvojezični slovarji DZS

- Zanemarjenje slovenskega dela slovarja pomeni osiromašenje celote   293
- Veliki angleško-slovenski slovar: novi natisi, stare napake   295
- Slovensko-španski slovar: cvetki, ki slovarju nista v čast   296
- Veliki nemško-slovenski slovar: sodoben, a (še) ne popoln   297
- Nov ščitni ovitek in digitalizacija še ne naredita sodobnega slovarja   298


Etimološki "biseri"

- Iz slovenskih etimoloških slovarjev    299
- Iz Velikega splošnega leksikona    302
- Iz slovenskih slovarjev imen in priimkov    303
- Iz tujih slovarjev    304

Več kot le etimološki slovar, toda ...   306
- Trije avtorji gesel, en avtor slovarja    306
- Dopolnilo k Slovarju slovenskega knjižnega jezika    306
- Neverjetne in verjetne etimološke razlage imen   308
- Vzroki za nejevero    309


Križanke - razstavišče napak

1) Od kod napake v križankah?   311

2) Slabe in napačne križankarske besede   311
- Stalnice sumljive kvalitete   311
- Težko ponovljive domislice   313

3) Napake v opisih   313
- Zavajajoči (standardni) opisi   313
- Netočni (standardni) opisi   314

4) Križankarske neresnosti   316


Ugankarski napak slovarji

1) Štiričrkovni ugankarski slovar   317
- Obskurni pojmi da, pomembne kratice ne   317
- Napake v zapisu geselskih besed in v opisih   318

2) Veliki ugankarski slovar in Ugankarski slovar   318
- Dva naslova, trije slovarji = pet knjig, množica napak   318
- Manjkanje glagolnikov ter obilica nepotrebnih in neuporabnih gesel   320
- Neverjetne napake v opisih   320

3) Veliki ugankarski priročnik   322


Nesmrtne in skoraj nesmrtne napake

- Nova Fundlandija   323
- Slonokoščena obala   323
- Viljem Oranski in oranžniki   324
- Nočna in dnevna slepota   325
- Zoološki pravopisni fosili   325


Ko imaš god dvakrat, trikrat na leto

- Cerkveni po novem, posvetni po starem   326
- Sveta Ivana Šantalska še stoletja po smrti nima večnega miru in pokoja   327
- Koledarji brez Vere in Nade   328
- Namesto ene uscane Zofke tri zmešane Zofije   329
- Koledarski Rok spok in drugi "duhovi"   330


Še kak poldrugi tisoč napak

- Uvodna pojasnila   331
- Napake in pomanjkljivosti   332


Kako lahko na prvi pogled oceniš knjigo   443
© Simon Lenarčič, 2010
Leksikon napak - predstavitev (1)