Simon Lenarčič

Pravopisno "povišanje" kranjskih Janezov
(iz dodatka k Popravopisu)


Legenda: ?? = vprašljivo ali nepotrebno; * = napaka.


V kolumni Povišani v malo začetnico [gl. Književni listi, 21. 12. 2005] je Julijana Bavčar malo začetnico v stavku »se lahko ... zgodi še kak mercator
??« utemeljila najprej s trditvijo da za »osebo, ki se spreneveda, rečemo, da se dela francoza??«, na koncu pa še z od kdo ve kod vzetim zgledom »kranjski janez??«. Oboje naj bi bilo za pravopis »že stara stvar«??.
Toda Francoz iz fraze »delati se Francoza« je postal francoz
?? šele z novim pravopisom (2001) oziroma pravili zanj (1990); pred tem je bil francoz samo »francoski ključ« [gl. SSKJ]. Kranjski Janez pa je vedno bil Janez [gl. SSKJ, Delo]), nikdar janez?? (po SSKJ »nekoliko okoren, preprost fant«). Da je Janez v pomenu »Slovenec« Janez, piše celo v SP'01, ki nas sicer pošilja sedet v abrahamovo?? naročje [gl. Ko zaigrajo stalinove orgle in panova piščal] in igro črni Peter [gl. SSKJ] imenuje kar črni peter?? [gl. Popravopis: odstavek 264].

Vsekakor pravopisci, pisci in lektorji malo začetnico uporabljajo malce preveč zlahka. Ali je kdo pomislil, da je napisati »še kak mercator
??« isto kot napisati »še kak hitler??«? In ali navdušenje nad z malo začetnico pisanim »lepim izrazom« mrkaići?? morda pomeni, da nam lektorji ne bodo več dovolili pisati o nejevernih Tomažih [gl. SSKJ]?
Da mala začetnica ni povsem samoumevna in da je časopisni jezik ni sprejel »brez odlašanja«
??, kot trdi Julijana Bavčar, priča stavek »V novodobne Mrkaiće zijamo z odprtimi usti ...«, objavljen v Sobotni prilogi 4. 12. 2004. To je bil, če se ne motim, prvi primer množinske rabe priimka Mrkaić v Delu, mala začetnica pa je za svojo uveljavitev decembra 2005 potrebovala celih dvanajst mesecev. In tudi sprenevedavi ljudje so v Delu ponavadi imenovani Francozi (npr. 4. 6. 2004 v naslovu »Kdo se dela Francoza?«), ne pa francozi??.

Zgodba o z malo začetnico pisanih mercatorjih
?? (ki pa jih v Delu, če ne štejem kolumne Julijane Bavčar, še nisem zasledil!), francozih?? in kranjskih janezih?? se je najbrž začela, ko se nekaterim imena Boga ni več zdelo vredno pisati z veliko začetnico. Med in po NOB so žrtve postali še okupatorski vojaki, za katere bi bil, kot kaže, z veliko začetnico pisan slabšalni vzdevek Švab preveč človeški, pa so jih sklenili pravopisno ponižati na raven ščurkov (po SSKJ je namreč švab »Nemec, zlasti kot okupatorski vojak«?? in »ščurku podobna žuželka«). Vojakom avstrijskega 17. pešpolka so, jasno, prizanesli (njihovega vzdevka kranjski Janezi v SSKJ niso "pošvabili" v kranjski janezi??), zato pa bomo zdaj, če lahko verjamemo Delovi kolumnistki, za kazen kar vsi kranjski Janezi "povišani" na raven navadnih, z malima začetnicama pisanih kranjskih klobas.
Opomba

Tega odziva v Književnih listih niso objavili.
© Simon Lenarčič, 2010
Popravopis in Leksikon napak - razno (2)