Simon Lenarčič

Slovenski atlas z indeksom za Italijane, Avstrijce in Madžare
(odlomek iz Leksikona napak)


Legenda: * = napaka.


Posledice "svetovljanskih" teženj, kakršnim smo priča v Atlasu sveta 2000 založbe Mladinska knjiga [gl. Leksikon napak, strani 131-137: Atlas temne prihodnosti], so se v vsej tragiki pokazale leta 2002 v turističnem atlasu Slovenija iste založbe. V njegovem indeksu namreč slovenska imena slovenskih(!) krajev v zamejstvu niso* navedena po abecednem vrstnem redu, temveč le kot drugorazredne dvojnice tujih imen, kar pomeni, da je treba Trst iskati pod* Trieste, Celovec pod* Klagenfurt in porabski Gornji Senik pod* Felsöszölnök. Zaradi takšnega "svetovljanstva" manjših zamejskih krajev v indeksu sploh ni mogoče najti, saj Slovenci pokvečenih tujih imen, kakršni sta Pertitschach za Prtiče in Glainach za Glinje, večinoma ne poznamo.
1
Na zemljevidu na začetku turističnega atlasa pa slovenskih imen zamejskih krajev sploh ni*. Celo Jadransko morje, ki ni nič manj naše kot italijansko, je najprej* imenovano Mar Adriatico in šele nato Jadransko morje!
2


Opombi

1 V zvezi z navajanjem zamejskih slovenskih zemljepisnih imen moram kot eno redkih svetlih izjem omeniti Atlas sveta za osnovne šole MK (1996), v katerem so - vsaj na straneh 46 in 47 - slovenska imena Trst, Gorica, Gradež, Videm, Celovec, Velikovec, Reka ipd. napisana na prvem mestu, tuja pa s pol manjšimi črkami na drugem mestu. Da pa vse skupaj vendarle ne bi bilo videti kot v pravljici, je poskrbljeno s tem, da na istem zemljevidu središče Slovenskega Porabja ni* imenovano tudi s slovenskim imenom Monošter, marveč le* z madžarskim Szentgotthárd.

2 Da to ni naključje, je pokazala kolumna J. Bavčar v Delu 13. 4. 2005, ki razkriva, kakšne avtokarte Slovenije in (Srednje) Evrope riše naš Geodetski zavod že vsaj od leta 2001: takšne, na katerih ni* v zamejstvu niti enega slovenskega imena! Zato ni pravzaprav nič čudnega, da se celo med nemškimi avtokartami najde kakšna, ki je glede slovenskih imen onstran meje bolj slovenska od avtokart Geodetskega zavoda Slovenije.

© Simon Lenarčič, 2010
Popravopis in Leksikon napak - razno (7)