Simon Lenarčič

Konzervirane napake
(odlomek iz kritike elektronske izdaje Velikega splošnega leksikona DZS, objavljene v Leksikonu napak)

Legenda: LCZ'3 = Leksikon Cankarjeve založbe (3. izdaja, 1994); VSL = Veliki splošni leksikon DZS; EB = Encyclopaedia Britannica; ?? = vprašljivo ali nepotrebno; * = napaka.Ob vseh opisanih nepotrebnih spremembah in potujčenju že podomačenih tujih imen pa je v e-VSL v podomačeni* obliki, po veljavnih pravopisnih pravilih in dosedanji leksikografski praksi rezervirani za nekatere izmed največjih osebnosti prejšnjih stoletij ter za imena iz nelatiničnih pisav, ostalo* ime ameriškega boksarja Muhammada Alija (geslo je |Ali, Mohamed*|). Prav zares bi lahko vzkliknili »saj ni res, pa je!«, kajti Muhammad Ali [gl. LCZ'3] (oziroma |Ali, Muhammad| [gl. EB]) je po VSL in e-VSL edini Američan, čigar ime naj bi pisali v podomačeni obliki. Takšne časti niso bili v e-VSL deležni niti vsi pravi Arabci, kaj šele kak Luter [gl. LCZ'3, SP'01], ki je v e-VSL uvrščen samo* z izvirnim priimkom Luther.


Drug primer napake, ki bi jo v devetih letih od izida VSL kdo od odgovornih pri DZS moral opaziti in med pripravo e-VSL seveda popraviti, je geslo ničija* stvar (»stvar, na kateri ni lastninske pravice«). Po slovensko namreč nečemu, kar ni od nikogar ("ničije"?!), rečemo nikogaršnja stvar.


Med pripravo e-VSL so bile spregledane(?) celo napake, na katere sem uredništvo VSL pisno opozoril že pet let prej (leta 2000). Čeprav nekatere morda res ne spadajo v kategorijo »najnujnejših popravkov«, pa je res tudi to, da je ohranjanje že odkritih napak skrajno neodgovorno početje - toliko bolj, če gre za elektronsko izdajo leksikona, ki omogoča enostavno spreminjanje vsebine v poljubnem obsegu.

- Ruski priimek Čaadajev [gl. LCZ'3, Svetovni biografski leksikon založbe Mihelač] je v e-VSL, v katerem je bila v izvirno obliko vrnjena množica pravilno podomačenih imen, še vedno napisan v napak podomačeni obliki Čadajev
??. Po veljavnih pravopisnih pravilih in dosedanji leksikografski praksi namreč ruski 'aa' ohranjamo, zgled za to pa imamo tudi v (e-)VSL: ruski pisatelj Babelj ni postal Isak?? [gl. LCZ'3], ampak je ostal Isaak.1

- Ime turške pokrajine Lazistan je v obeh izdajah VSL napisano narobe, po nemško (Lasistan*), ime ljudstva, po katerem se imenuje, pa pravilno (Lazi).

- Po nemškem pravopisu (Samsam
??, Semsem?? [gl. Brockhaus Enzyklopädie]) namesto v izvirni, prečrkovani obliki (Zamzam [gl. EB], Zemzem), ki je po pravopisnih pravilih primerna tudi za rabo pri nas, je v VSL in e-VSL napisano tudi ime svetega vodnjaka v Meki.

- Navadni klopi (samice) so po e-VSL še vedno veliki 2 do 4 cm*. Če bi bilo to res, bi bili precej manj zahrbtni, ker pa so v resnici veliki le 2 do 4 mm, so težko opazni in zato toliko nevarnejši. Šele ko se napijejo krvi, postanejo večji, a še tedaj ne do 4 cm*, marveč le do 11 mm [gl. Biologija založbe Učila].

- Islandski književnik Olafsson [gl. EB, Brockhaus Enzyklopädie], čigar priimek pomeni 'Olafov sin', je po e-VSL še vedno Olaffson* ('Olaffov* sin').

- Tudi najdišče pračloveka Skhul [gl. EB] v Izraelu je v e-VSL tako kot v VSL imenovano narobe (Skuhl*).

- Poleg tega v e-VSL ni bil popravljen opis vesoljskega izstrelišča Bajkonur, niti dodana katera od navadnejših oblik imena indonezijskega otoka Salajar (Selayar, Salayar [gl. EB]), v Napotkih za uporabnika pa so kot zgled podomačenega imena ljudstva še naprej navedeni kolumbijski Muiskanci
??, ki so v slovarskem delu imenovani Muiski.


Tudi večina napak, ki sem jih opisal v Popravopisu (npr. "izvirnost" izraza foxtrott*, zapis in opis gesla Nordkap*), v e-VSL ni bila popravljenih.Opomba

1 Dopuščam možnost, da je omenjeno pravopisno pravilo slabo (še zdaleč ne bi bilo prvo [gl. Popravopis]!) in da bi morali ruske 'aa-je' res pisati z enim 'a'. Vendar bi v takšnem primeru pričakoval, da bodo DZS-jevi leksikografi svojo odločitev v uvodu utemeljili, v slovarskem delu pa dosledno upoštevali.
© Simon Lenarčič, 2010
Popravopis in Leksikon napak - razno (12)