Simon Lenarčič

Težavno preštevanje ljudstev
(nekoliko spremenjen odlomek iz Leksikona napak)


Legenda: ?? = vprašljivo ali nepotrebno; * = napaka.Koliko je Gandov v Ugandi?

Zgovorna je tudi naslednja cvetka iz domačih (in deloma tujih) logov: številčnosti ljudstva Ganda (v Ugandi) iz leksikonov in enciklopedij preprosto ni mogoče ugotoviti, kajti v enciklopediji Britannici (2002, 2006) tega podatka v opisu gesla Ganda ni* (po ovinkih je vendarle mogoče najti podatek, da jih je bilo leta 1998 17,8% od 22,2 milijona prebivalcev, torej slabe 4 milijone), Das Grosse Bertelsmann Lexikon trdi, da jih je okoli 2 milijona, Veliki splošni leksikon DZS pa, da jih je okoli 1
?? milijon.
Podatki v Leksikonu Cankarjeve založbe so sploh slikoviti. Ljudstvo ima namreč v tem leksikonu kar dve* gesli (Baganda
?? in Gandi) s povsem različnima podatkoma o številčnosti: Bagandov naj bi bilo okoli 5 milijonov, njihovih alter egov Gandov pa 3,1 milijona! Na podlagi podatka o številu govorcev jezika ganda v Ethnologueu (3 milijone po oceni iz leta 1990) sklepam, da je še najbolj pravilen zadnji podatek (oziroma tisti, ki sem ga izračunal s pomočjo podatkov iz Britannice).


Koliko je Bembov v Zambiji?

Na žalost Gandi niso edino ljudstvo, o katerega številčnosti se podatki v leksikonih razlikujejo tudi za več milijonov. Za zambijske Bembe, denimo, navaja Veliki splošni leksikon DZS podatek, da jih je približno 150.000
??, Leksikon Cankarjeve založbe pa, da jih je 2 milijona! Toda po enciklopediji Britannici naj bi jih bilo (leta 2000) kar 39,7%1 od 9,9 milijona prebivalcev Zambije, torej 3,9?? milijona, kar je več kot 26x (šestindvajsetkrat!) toliko kot trdi Veliki splošni leksikon tudi še v elektronski izdaji iz leta 2005. Ethnologue pa navaja podatek, da je bilo leta 1993 v Zambiji 2 milijona govorcev bembščine (in drugod še kakih 0,15 milijona).
Težko je reči, od kod takšne razlike v številkah. Najbrž bo nekaj na tem, kar pravi Encarta: »Bembsko kulturo in jezik so prevzele tudi številne druge etnične skupine. "Pravi Bembi" so samo ena izmed 18 različnih bembskih etničnih skupin.« Po Encartinih podatkih je bilo Bembov leta 1995 sicer samo dobrih 1,3 milijona,
2 kar je pol manj, kot trdi Brockhaus Enzyklopädie (okoli 2,5 milijona), in komaj tretjina toliko, kot trdi Britannica.


Koliko je Fulanov v zahodni Afriki?

Podobna je leksikografska zgodba zahodnoafriških Fulanov. Po Velikem splošnem leksikonu DZS (1997) jih je okoli 5 milijonov, po Leksikonu Cankarjeve založbe (1994) pa kar 18 milijonov. S tujimi viri si pri iskanju resnice spet ni mogoče pomagati. Britannica (2002) podatka o številčnosti ne* navaja, po Encarti (2002) jih je 7 milijonov, po Das Grosse Bertelsmann Lexikonu 12 milijonov, po Meyers grosses Taschenlexikonu (1998) 10 milijonov, po samo štiri leta mlajši Brockhaus Enzyklopädie pa 17 milijonov (od tega 10 milijonov v Nigeriji).


Koliko je bantujskih ljudstev oziroma bantujskih jezikov?

Ali je ob opisani zmedi v zvezi s številčnostjo afriških ljudstev kaj čudnega, če strokovnjaki samo mislijo, da vedo, koliko je npr. bantujskih ljudstev oziroma bantujskih jezikov?

- V Leksikonu Cankarjeve založbe (1994) so v opisu Afrike napisali, da je bantujskih ljudstev okoli 70
??, v opisu Bantujcev pa, da je ljudstev okoli 300?? in da štejejo 100 milijonov pripadnikov.

- V Velikem splošnem leksikonu DZS (1997) in njegovi e-izdaji (2005) so napisali, da so Bantujci skupina več kot 400 ljudstev, ki imajo 100 milijonov pripadnikov.

- V Britannici (2002) trdijo, da Bantujci govorijo več kot 200
?? različnih jezikov in da jih je 60?? milijonov, v opisu bantujskih jezikov pa, da je jezikov okoli 500.

- V Das Grosse Bertelsmann Lexikonu (2002) trdijo, da je bantujskih ljudstev več kot 200
?? in da štejejo okoli 100 milijonov pripadnikov.

- V enciklopediji Zanichelli (2004) so napisali, da obstaja okoli 600 bantujskih jezikov, ki se delijo na 51 skupin, Bantujcev pa naj bi bilo okoli 100 milijonov.

- Po doslej navedenih virih je videti zanesljiv le podatek, da je Bantujcev 100 milijonov. Toda s tem se ne strinjajo avtorji Brockhaus Enzyklopädie (2002), ki trdijo, da jih je okoli 140 milijonov (torej skoraj za polovico več). Bantujskih jezikov - v Leksikonu Cankarjeve založbe, Velikem splošnem leksikonu, Britannici, Das Grosse Bertelsmann Lexikonu in enciklopediji Zanichelli je nastala že kar pravljična lestvica 70, 200, 300, 400, 500 in 600 jezikov ali ljudstev - naj bi bilo po Brockhaus Enzyklopädii okoli 400.

- Najbolj natančni(?) pa so poljski viri. Po Multimedialni Encyklopedii Powszechni (2004) je namreč bantujskih jezikov točno 606 (in govorcev 150 milijonov), po slovarju tujk založbe Europa (2001) pa točno 83
??, kar je "samo" sedemkrat manj.


Koliko je Ircev?

Toda težavno ni le preštevanje eksotičnih ljudstev, ampak tudi evropskih. V Leksikonu Cankarjeve založbe pri geslu Irci piše, da jih je okoli 4,4 milijona, od tega v Republiki Irski 3,5 milijona, na Severnem Irskem pa 1,5 milijona. Toda 3,5 + 1,5 milijona je, če še znam pravilno seštevati, 5 milijonov [gl. Brockhaus Enzyklopädie], ne pa 4,4* milijona.

Opombi

1 Po Encarti je približno tak odstotek vseh govorcev bembščine v Zambiji, torej tudi tistih, ki jim ta zambijska lingva franka ni materin jezik, kar je pomembna razlika.

2 Encarta trdi, da se vsi, ki jim je bembščina materin jezik (tj. vseh 18 etničnih skupin z bembskim jezikom in kulturo), imenujejo Babemba, kar pa je po Britannici in Brockhaus Enzyklopädii samo daljša oblika imena Bemba. Kljub tej razliki(?) pa iz Encarte ne izvemo, ali so s številko 1,3 milijona mišljeni "pravi Bembi" ali Babembi.
© Simon Lenarčič, 2010
Popravopis in Leksikon napak - razno (9)