Simon Lenarčič

Angleško zveneča slovenska imena indijanskih ljudstev
(odlomek iz Popravopisa)


Legenda: ?? = vprašljivo ali nepotrebno.


V Velikem splošnem leksikonu DZS so nekatera imena severnoameriških indijanskih ljudstev podomačena na novo, čeprav je že pred tem obstajala kaka solidna podomačitev. Pri tem pa je v posnemanju tuje (večinoma angleške) izgovorjave prišlo tudi do pretiravanj, kakršno je že omenjena "podomačitev" Kajovi
??.


Primeri

Ime ljudstva Osage, ki je v Indijanci CZ podomačeno v povsem sprejemljivo obliko Osadži (pripadnik je torej Osadž), so v Velikem splošnem leksikonu popravili oziroma poangležili v Osejdži
?? (pripadnik je torej Osejdž??).
V Velikem splošnem leksikonu je na novo podomačeno tudi ime Indijancev Winnebago: dosedanjo obliko Vinebagi naj bi nadomestila bolj "fina" različica Vinebejgi
??. Ime Onondaga pa je podomačeno v Onondogi??, čeprav je dosedanja oblika Onondagi primernejša tudi zato, ker se po Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language v angleščini to ime izgovarja mdr. tudi kot »-dag-«.
Če bi Slovenci pri podomačevanju že od nekdaj tako slepo sledili angleški izgovorjavi, bi ne imeli npr. palme vašingtonije, ampak "vošingtonijo". Prav tako ne bi igrali vaterpola, ampak "voterpolo", še manj bi jedli ramsteke in bifteke (v "osejdžovski" slovenščini bi se ti dve jedi najbrž imenovali "ramstejk" in "bifstejk"!).

Angleški črkovni sklop »-aw«, ki se izgovarja kot »-o«, je v Velikem splošnem leksikonu v več primerih na novo podomačen v »-av«, čeprav bi bilo enako ali celo bolj primerno ostati pri dosedanjem »-o«. Tako je npr. ime ljudstva Pawnee v Velikem splošnem leksikonu podomačeno v Pavnijci
??, čeprav smo že prej imeli lažje izgovorljivo in bolj domače zvenečo podomačitev Poniji [gl. Ljudstva sveta MK].
Tam, kjer je bil doslej uveljavljen »-av« (npr. v imenu Mohavki [gl. Indijanci CZ; prim. tudi z besedo tomahavk!]), pa je v Velikem splošnem leksikonu kot v posmeh ukinjenim podomačitvam na površje priplaval »-o« (Mohoki
1).Opomba

1 Ta podomačitev sicer ni nova, saj je bila uporabljena že v Ljudstvih sveta MK.
© Simon Lenarčič, 2010
Popravopis in Leksikon napak - razno (6)