Simon Lenarčič

Slovar tujk opisuje tujke s tujkami
(odlomek iz kritike Velikega slovarja tujk, objavljene v Leksikonu napak)


Legenda: ?? = vprašljivo ali nepotrebno; * = napaka.Kakšen slovar je slovar tujk, ki tujke razlaga s tujkami ne glede na to, ali imamo domače ustreznice ali ne? Zelo slab. Vsekakor zanj ne drži, da »dešifrira jezikovne neznanke ...«??, kot je pisalo v oglasu za Veliki slovar tujk Cankarjeve založbe (2002).


Verbinčev slovar je glede rabe slovenskih besed v opisih tujk lahko zgled svojemu nasledniku, toliko bolj, ker so ti opisi delo posameznika, ne pa cele čete sodelavcev. Nič hudega namreč ni, če je v slovarju tujk navedena malce bolj poljudna, a vsakomur razumljiva razlaga, saj slovar tujk vendar ni strokovni slovar. Strokovni(?) opisi, v katerih se bohotijo tujke, sodijo kvečjemu v strokovne slovarje, npr. medicinskega, iz katerih so najbrž tudi bili prepisani ali povzeti.


Trije primeri novih (v primerjavi z Verbinčevim slovarjem), strokovno(?) namesto poljudno opisanih tujk:

- kuru, »kronična
??, progresivna??, letalna?? spongiformna?? encefalopatija??«.
Pet besed, pet tujk. Groza. Če bi sestavljalci Velikega slovarja tujk tekmovali v tem, komu bo uspelo napisati čim daljši opis, v katerem ne bo niti ene slovenske besede, bi bil ta z njihovega vidika vsekakor med najvišje uvrščenimi, z uporabnikovega pa ravno nasprotno. Če namreč hoče razumeti ta opis, mora prebrati še opise najmanj treh ali pa kar vseh petih tujk. Vendar tudi tam ne bo vselej našel slovenskih sopomenk.
Vsakomur razumljiv opis bi bil: »dolgotrajna, postopno napredujoča smrtna bolezen možganov, pri kateri postanejo ti luknjičasti« (s kazalko k spongiformen). Seveda pa je za tak, slovenski opis potrebno veliko več sposobnosti, čuta za jezik in časa kot za citirano tujkarjenje.

- efektor, »molekula, ki ob vezavi na specifično?? beljakovino spremeni konformacijo?? oz. funkcijo?? te beljakovine«.
Seveda bi lahko bil ta opis še bolj tuj, npr. z uporabo tujke protein namesto beljakovina, a to je za uporabnika Velikega slovarja tujk bolj slaba tolažba.

- fungistatik, »fungistatično?? sredstvo; tudi mikostatik«??.
Spet dve tujki od treh besed opisa, ki je tak, kot če bi bilo npr. geslo heker opisano z besedama »hekerski strokovnjak«. Kaj pomeni beseda fungistatičen, v Velikem slovarju tujk ni* razloženo, pri geslu mikostatik pa tudi ne piše nič drugega kot »gl. fungistatik«. Pomen te geselske besede in opisa lahko torej razvozlajo le strokovnjaki za latinščino in grščino, dobri poznavalci tujk in tisti, ki uganejo, kaj od njih zahteva Veliki slovar tujk: da bodo za ugotovitev pomena besede fungistatik prebrali opise vseh gesel, ki se začenjajo s »fungi-«, nato pa poiskali še razlago pomena končnice »-statik« in si sami napisali razlago. Ampak takšni mojstri slovarjev tujk običajno ne rabijo.

Opomba

Kritika Velikega slovarja tujk je bila najprej objavljena v reviji Sodobnost (leta 2004).
© Simon Lenarčič, 2010
Popravopis in Leksikon napak - razno (10)