Najpopolnejši in najzanesljivejši seznam možnih godovnih zavetnikov doslej: v priročniku Simona Lenarčiča Kdaj imam god? (2013, založba Ognjišče)!

Vse povezave na levi še niso aktivne!
Vse povezave na levi še niso aktivne!
Vse povezave na levi še niso aktivne!

 
 
DOMOV
DOMOV
 

Leksikon Vse o imenih v Sloveniji

je slovenski kulturni dogodek in avtorski knjižni projekt leta 2012!
 

Izbrala sta ga Drago Bajt v Delu 27. 12. 2012 in dr. Samo Rugelj v Delovi prilogi Vikend 28. 12. 2012.


 

 

... in v Mladini 25. 1. 2013 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji boste poleg razlag pomena imen in podatkov o njihovi pogostnosti našli še nešteto zanimivosti, na primer:

- vse o tem, kako je ime dobila prva slovenska Ajda!

- odgovor na vprašanje, katero nomadsko ime se je v srednjem veku iz celinske Evrope preselilo v Anglijo, od tam v naslednjih stoletjih v Ameriko, nato pa v 20. in 21. stoletju z Otoka in iz Novega sveta v dotlej še nedotaknjeno srednjo Evropo

- odgovor na vprašanje, kje v Evropi so 'Ane' moškega spola!

- odgovor na vprašanje, kako je ime sestri prvega slovenskega Bora!

- podatek, da se je ime Borut daleč najbolj uveljavilo prav med Slovenci, in tudi pojasnilo, zakaj je do tega prišlo!

- vse o tem, kako so pri nas Črtomirom za godovnega zavetnika določili neobstoječega svetnika!

- odgovor na vprašanje, katero južnoslovansko ime je v času, ko je pri nas prišlo povsem iz mode, postalo dokaj priljubljeno na drugi strani oceana!

- odgovor na vprašanje, kdo je imel poleg svetopisemskega Danijela daleč največji vpliv na dajanje tega imena in njegovih različic pri nas!

- odgovor na vprašanje, pri čigavih nogah sedi v nebesih svetopisemska Eva!

- odgovor na vprašanje, kdaj so se slovenski šolarji prvič seznanili s posvetno rabo imena Eva!

- vse o tem, kaj je o svojem krstnem imenu menil pisatelj Fran Milčinski!

- vse o tem, kako malo je manjkalo, da bi Kranjci ostali brez najbolj svojega imena!

- odgovor na vprašanje, katero ime izhaja iz filma, ki si ga je leta 1975 v Sovjetski zvezi menda ogledalo kar 91 milijonov ljudi!

- vse o tem, kako so hollywoodski mogotci zapečatili usodo angleškega moškega imena Kim!

- odgovor na vprašanje, v kateri deželi je bilo ime Marija na začetku 21. stoletja vsako leto po pogostnosti kar dvakrat prvo!

- vse o tem, kakšno vlogo je imelo ime Matic nekoč in kakšno ima danes!

- vse o tem, zakaj sta se glasbenik Vlado Kreslin in njegova žena Eva odločila za ime Naj in kaj sta kasneje še izvedela o njem!

- odgovor na vprašanje, katero ime je bilo prej, Nejc ali Nejček!

- odgovor na vprašanje, kdo je bil "boter" nekaterim izmed prvih slovenskih Nikov!

- vse o tem, kdo ali kaj je bila prva slovenska Pika in zakaj je dobila tako ime!

- odgovor na vprašanje, pri katerem imenu se je med znanimi slovenskimi osebnostmi bržkone največkrat uresničil latinski rek nomen est omen, 'ime je znamenje'!

- odgovor na vprašanje, zakaj ime Zala na Hrvaškem ni v (uradni) rabi!

- ime osupljivo lepe bizantinske cesarice, ki je bila sovladarica najprej z dvema možema zapovrstjo, nato nekaj mesecev s posvojencem, nato še krajši čas s sestro, na koncu pa s tretjim možem!

  

Pohvalna ocena leksikona tudi v Družini 20. 12. 2012... 

Izdajatelj: založba Modrijan

 

ABCČ ćD đEFGHIJKLMNOP qRSŠTUV wxyZŽ

 

Leksikon, iz katerega boste o svojem in drugih imenih izvedeli daleč največ!

Razglašen je bil za slovenski kulturni dogodek leta 2012

in avtorski knjižni projekt leta 2012!

 

Leksikon Simona Lenarčiča Vse o imenih v Sloveniji: predstavitev in priznanja

V 4290 geslih in 8580 polgeslih boste našli:

 

- več kot 12.000 ali skoraj dve tretjini vseh v Sloveniji uradno zapisanih imen,

več sto starih imen, od že pozabljenih do nedavno izumrlih,

in tudi nekaj predlogov za nova imena;

 

- preverjene podatke o izviru in pomenu imen,

njihovi pogostnosti in pokrajinski razširjenosti, vzrokih za priljubljenost,

načinu zapisovanja v preteklosti, godovnih dnevih in godovnih zavetnikih;

 

- več kot 8000 tujih ustreznikov slovenskim imenom

s podatki o njihovi pogostnosti na tujem;

 

- kratke opise okoli 1200 predvsem slovenskih književnih in drugih junakov;

 

- imenom enake in iz imen nastale priimke;

 

- več kot 2000 muslimanskih in albanskih imen, ki jih imajo državljani Slovenije;

 

 - neštete zanimivosti iz domovine in tujine.

 

 Leksikon vsebuje tudi:

 

- več kot 100 strani preglednic in seznamov, npr. o imenih, ki so v rabi predvsem ali celo samo med Slovenci, o najstarejših in najmlajših imenih, o imenih slovenskih stoletnikov, o drugih naših naj imenih, o imenih, ki so kot nalašč za brate in sestre, o slovenskih imenih iz sveta rastlin in živali, o zimzelenih, medvojnih in povojnih imenih, o imenih Ljubljančanov leta 1928;

 

- izviren koledar imen, ki združuje cerkveni koledar z ljudskim.

 

 

Vse o imenih v Sloveniji je leksikon za vsakogar izmed nas!

Zgoraj: seznam najpomembnejših slovenskih in svetovnih književnih Olg ter ruskih ljubkovalnih oblik imena Olga v leksikonu Vse o imenih v Sloveniji (2012).

 

Levo, desno in spodaj: podobna, a neprimerno slabša seznama v imenoslovčevem članku v Nedeljskem dnevniku januarja 2014 in opis imena Olga v leksikonu istega imenoslovca iz let 1996 in 2008, v katerem ni o takšnih seznamih ne duha ne sluha.

 

  Leksikon Vse o imenih v Sloveniji je postavil nove standarde

v imenoslovski publicistiki

Do izida leksikona Vse o imenih v Sloveniji konec leta 2012 je Slovenija premogla enega samega pravega razlagalca imen, ki je razlage objavljal v časopisih, revijah in knjigah. Ta imenoslovec je, kot je še najočitneje pokazala četrta izdaja njegovega leksikona, dolga leta spal na lovorikah, zbudil pa ga je šele potres, ki ga je med imenoslovci in bralno pismenimi Slovenci s svojo težo v dobesednem in prenesenem pomenu povzročil leksikon Vse o imenih v Sloveniji. Odtlej vsaj do začetka leta 2014 ni minil mesec, ne da bi v kakem članku o imenih brez(!) navedbe vira uporabil kak pomemben podatek ali ugotovitev iz leksikona Vse o imenih v Sloveniji (gl. kritiko Neznosna lahkost prepisovanja) ali pa se vsaj zgledoval po njem. Da s takšnim skrivnim zgledovanjem nastala kopija ni (in ne more biti) boljša od izvirnika, je jasno razvidno iz njegovega članka o imenu Olga, ki je bil sredi januarja 2014 objavljen v Nedeljskem dnevniku in v katerem je v primerjavi z različico iz njegovega leksikona opisu imena dodal:

a) seznam ukrajinskih klicnih oblik (po zgledu ruskih v leksikonu Vse o imenih v Sloveniji), vendar v zmedenem, pretežno ukrajinskem(!) abecednem "redu" namesto v slovenskem;

b) seznam Olg iz slovenske književnosti (po zgledu seznama najpomembnejših Olg iz svetovne, se pravi ruske, in slovenske književnosti v leksikonu Vse o imenih v Sloveniji), ki pa niso bile izbrane po pomembnosti, temveč kar tako, kakor jih je pač na zaslon vrgel računalniški program (in ne samo to: imenoslovec je zato, da bi dosegel zahtevano dolžino članka, navedel kar skoraj kompleten seznam likov Cankarjeve drame z opisi vred, ki z imenom Olga seveda nimajo nič!).

Za primerjavo so tu sličice odlomkov iz omenjenih člankov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Simon Lenarčič, 2013-2014

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji boste poleg razlag pomena imen in podatkov o njihovi pogostnosti našli še nešteto zanimivosti, na primer:

- vse o tem, kako je ime dobila prva slovenska Ajda!

- odgovor na vprašanje, katero nomadsko ime se je v srednjem veku iz celinske Evrope preselilo v Anglijo, od tam v naslednjih stoletjih v Ameriko, nato pa v 20. in 21. stoletju z Otoka in iz Novega sveta v dotlej še nedotaknjeno srednjo Evropo

- odgovor na vprašanje, kje v Evropi so 'Ane' moškega spola!

- odgovor na vprašanje, kako je ime sestri prvega slovenskega Bora!

- podatek, da se je ime Borut daleč najbolj uveljavilo prav med Slovenci, in tudi pojasnilo, zakaj je do tega prišlo!

- vse o tem, kako so pri nas Črtomirom za godovnega zavetnika določili neobstoječega svetnika!

- odgovor na vprašanje, katero južnoslovansko ime je v času, ko je pri nas prišlo povsem iz mode, postalo dokaj priljubljeno na drugi strani oceana!

- odgovor na vprašanje, kdo je imel poleg svetopisemskega Danijela daleč največji vpliv na dajanje tega imena in njegovih različic pri nas!

- odgovor na vprašanje, pri čigavih nogah sedi v nebesih svetopisemska Eva!

- odgovor na vprašanje, kdaj so se slovenski šolarji prvič seznanili s posvetno rabo imena Eva!

- vse o tem, kaj je o svojem krstnem imenu menil pisatelj Fran Milčinski!

- vse o tem, kako malo je manjkalo, da bi Kranjci ostali brez najbolj svojega imena!

- odgovor na vprašanje, katero ime izhaja iz filma, ki si ga je leta 1975 v Sovjetski zvezi menda ogledalo kar 91 milijonov ljudi!

- vse o tem, kako so hollywoodski mogotci zapečatili usodo angleškega moškega imena Kim!

- odgovor na vprašanje, v kateri deželi je bilo ime Marija na začetku 21. stoletja vsako leto po pogostnosti kar dvakrat prvo!

- vse o tem, kakšno vlogo je imelo ime Matic nekoč in kakšno ima danes!

- vse o tem, zakaj sta se glasbenik Vlado Kreslin in njegova žena Eva odločila za ime Naj in kaj sta kasneje še izvedela o njem!

- odgovor na vprašanje, katero ime je bilo prej, Nejc ali Nejček!

- odgovor na vprašanje, kdo je bil "boter" nekaterim izmed prvih slovenskih Nikov!

- vse o tem, kdo ali kaj je bila prva slovenska Pika in zakaj je dobila tako ime!

- odgovor na vprašanje, pri katerem imenu se je med znanimi slovenskimi osebnostmi bržkone največkrat uresničil latinski rek nomen est omen, 'ime je znamenje'!

- odgovor na vprašanje, zakaj ime Zala na Hrvaškem ni v (uradni) rabi!

- ime osupljivo lepe bizantinske cesarice, ki je bila sovladarica najprej z dvema možema zapovrstjo, nato nekaj mesecev s posvojencem, nato še krajši čas s sestro, na koncu pa s tretjim možem!

 

 

OPOZORILO

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

Zakaj leksikon Vse o imenih v Sloveniji ni bil(posebej) predstavljen v Delu in Pogledih?

Bralci osrednjega slovenskega časopisa Delo so za leksikon Vse o imenih v Sloveniji izvedeli le, če so 27. decembra 2012 imeli tako srečno roko in tako ostro oko, da so v zelo dolgem in povsem nepreglednem članku o kulturi v letu 2012 opazili laskavo mnenje leksikografa Draga Bajta o tem delu. Naslednji dan so leksikon lahko ugledali tudi na lestvici naj knjig, ki jo je v prilogi Vikend objavil dr. Samo Rugelj.

Posebej o tem leksikonu pa na straneh Delove kulture in v Književnih listih niso napisali ničesar - ne ob izidu ne kdaj kasneje. Razlog? Ko so Delovi časnikarji novembra 2012 poročali s knjižnega sejma, leksikona Vse o imenih v Sloveniji očitno niso opazili, čeprav je bil razstavljen na tako velikem prostoru, da niso mogli mimo, ne da bi se vanj zaleteli. Kasneje pa ga na vsem Slovenskem menda ni bilo junaka, ki bi za Delo znal ali hotel kaj napisati o Vse o imenih v Sloveniji!

Zato sem sredi marca 2013 pisec leksikona kar sam predlagal sodelavki Delovih Pogledov, da napiše njegovo oceno. Toda z oceno ni bilo nič: po dveh mesecih čakanja na odgovor sem od gospe izvedel, da je uredništvo Pogledov že marca menilo, da je štiri (4) mesece star leksikon prestar za predstavitev!

Še nekaj statistike

Glavni, slovarski del knjige Vse o imenih v Sloveniji obsega 12.876 gesel in polgesel (od tega 6858 ženskih in 6018 moških imen).

Kot se za slovenski leksikon spodobi, ima med vsemi moškimi imeni najdaljši opis ime Janez (3070 besed, 18.100 znakov). Na drugem in tretjem mestu sta imeni Peter (2090 besed, 12.350 znakov) in Jurij (1900 besed, 11.000 znakov). Med ženskimi imeni je na prvem mestu seveda ime Marija (2390 besed, 14.000 znakov). Za primerjavo: najkrajši geselski opisi štejejo manj kot 150 znakov!

Razlage imen tudi iz prve roke

Simon Lenarčič je med pisanjem knjige Vse o imenih v Sloveniji prebrskal več kot 600 domačih in tujih knjižnih, elektronskih in spletnih virov, od tega več kot 80 knjig o imenih, nemalokrat pa se je o pomenu in o okoliščinah nastanka imena – zlasti nenavadnega – pozanimal kar pri kakem soimenjaku, znanem ali neznanem, kar že samo po sebi pove nekaj o vsebini njegove najnovejše knjige. Da zna iz množice podatkov izluščiti bistveno in predvsem ločiti pleve od zrn, pa je dokazal že pri Kuharski enciklopediji, ki mu jo je založba Modrijan zaupala v pregled in ureditev v letih 2007-2009.

Tako obsežne in izčrpne knjige o krstnih imenih nima noben drug narod!