Pablo Software Solutions
1 Gozdovi še vedno obdajajo polje (z vseh strani!), pa tudi del polja je pokrit z njim.

2 Kaj pa če sta savinjska in tolminska narečna izgovorna oblika (»cvilouc«, »cvelouc«) posledica napačnega razumevanja koroške izgovorjave »clouc«? Da gre pri "cviljenju" verjetno za ljudsko etimološko povezavo slovenskega in nemškega imena, priznava celo etimološki slovar, ne razumem pa, zakaj potem za najverjetnejšo rekonstrukcijo razglaša prav besedo cvilovc? Mar ne bi bilo treba izvirnega slovenskega pomena (in imena) iskati v krajevnem, koroškem narečju (»clouc«) in sosednjem, gorenjskem narečju (»c[e]louc«)?

3 Ni čudno, da naj bi toliko uradno "nerazložljivih" slovenskih zemljepisnih imen izviralo iz keltščine in latinščine, če pa lahko nekateri izvirno prabesedo po potrebi naredijo kar sami!

4 Ta že za bežnega poznavalca glasovne vrednosti madžarskih črk zelo očitna napaka ni* bila popravljena niti v drugi, »pregledani« izdaji Slovenskega etimološkega slovarja MK. Le kako naj torej verjamemo prajezikovnim etimološkim rekonstrukcijam, če ne držijo niti na vsakem boljšem zemljevidu preverljive trditve?!

© Simon Lenarčič, 2010
Etimološki
Etimološki "biseri" - opombe 1-4
Leksikon napak - izbrana poglavja/odlomki (1)